Възстановяването на системата остана или спря? Ето как да спрете възстановяването на системата!

Ако Възстановяването на системата заседна или затвори при Инициализиране на възстановяването на системния регистър в Windows 10, ето какво трябва да направите, за да излезете от бъркотията. Първият съвет в случай на дълготрайно възстановяване на системата е да му отделите малко повече време.

Въпреки че обикновено не отнема повече от 5 минути, ако е заседнал, бих препоръчал да се разтегнете и да го оставите дори за 1 час. Не трябва да прекъсвате Възстановяването на системата, защото ако внезапно го изключите, това може да доведе до система, която не може да се стартира.

Възстановяването на системата остана или спря

Ако вашето възстановяване на системата е заседнало, ето как да спрете възстановяването на системата и все пак да запазите системата в безопасност. Има три начина, по които трябва да продължите напред:

  1. Натиснете бутона за захранване за 10 секунди
  2. Принудително автоматичен режим на поправка
  3. Възстановяване на системата в безопасен режим

1] Натиснете бутона за захранване за 10 секунди

Какво се случва, ако прекъснете Възстановяване на системата или Нулиране на Windows 10?

Когато изчакате достатъчно, е време да извършите твърдо изключване. Натиснете бутона за захранване за малко повече от 10 секунди. След като компютърът се изключи, рестартирайте отново и следвайте стъпките.

Тук има два сценария:

Сценарий 1: Компютърът не идва с инсталационния диск на Windows; това означава, че има налично предварително заредено възстановяване. Следвайте стъпките, споменати по-долу, и извършете възстановяване на системата от средата за възстановяване на Windows.

  • След извършване на хардуерно нулиране, натиснете клавиша F 12, за да стартирате в менюто Boot Priority.
  • В менюто с приоритет на зареждане изберете съветника за възстановяване на системата
  • От съветника за възстановяване на системата изпълнете възстановяване на системата

Сценарий 2: Имаше диск за възстановяване, но го загубихте. В този случай трябва да запишете диск за възстановяване на Windows 10 с помощта на друг компютър.

Стартирайте компютъра с стартиращ диск или USB устройство и след това стартирайте в разширен режим на възстановяване. Тук можете да изберете да възстановите системните файлове, като използвате Възстановяване на системата, или можете да рестартирате Windows 10 напълно.

2] Принудително автоматичен режим на поправка

Диагностициране на вашия компютър или подготвяне на автоматичен ремонт

Ако сте чакали достатъчно дълго и трябва да спрете, можете да принудите да рестартирате системата. Ако използвате бутона за захранване, може да се наложи да го задържите поне 4 секунди, за да изключите захранването. Когато включите, той ще стартира автоматичното стартиране на ремонта за ситуации като тези. ОС открива, че има нещо нередно с файловете. Той ще задейства автоматичното стартиране на поправка.

3] Възстановяване на системата в безопасен режим

Възстановяването на системата остана или спря

Възстановяването на системата може да се задейства и от безопасен режим. Следвайте стъпките за зареждане в безопасен режим на Windows 10.

  • Отидете на Изберете опция> Отстраняване на неизправности> Разширени опции> Настройки за стартиране> Рестартиране .
  • Натиснете F6, за да изберете Активиране на безопасен режим с команден ред, за да стартирате Възстановяване на системата.
  • Стартирайте rstrui.exe, за да го отворите, ако е необходимо.

Тъй като Безопасният режим започва с минимални настройки, по-безопасно е да извършите възстановяването на компютъра тук.

Надяваме се, че стъпките ви са били лесни за изпълнение и сте се справили успешно с бъркотията.

Възстановяването на системата остана или спря