Команда Net User за администратори в Windows 10

The Net User е инструмент за командния ред, която е въведена в Windows Vista и е на разположение в Windows 10/8/7 също. Този инструмент може да помогне на системните администратори да добавят или променят потребителски акаунти или дори показва информация за потребителски акаунти.

Команда на Net User

Можете да използвате командата net user за създаване и модифициране на потребителски акаунти на компютри. Когато използвате тази команда без превключватели на командния ред, са изброени потребителските акаунти за компютъра. Информацията за потребителския акаунт се съхранява в базата данни с потребителски акаунти. Тази команда работи само на сървъри.

За да стартирате командния инструмент на net user, като използвате менюто WinX, отворете командния ред, въведете net user и натиснете Enter. Това ще ви покаже потребителските акаунти на компютъра. По този начин, когато използвате нетен потребител без параметри, той показва списък с потребителските акаунти на компютъра.

Команда на Net User

Ситаксът за неговото използване е:

нетен потребител [[]] [/ домейн] нетен потребител [* / добавяне [] [/ домейн]] нетен потребител [[/ изтриване] [/ домейн]]

Използването на net user с подходящите параметри ви позволява да изпълнявате няколко функции. Можете да използвате следните параметри с командата net user:

  • потребителско име е името на потребителския акаунт, който искате да добавите, изтриете, промените или прегледате.
  • парола ще присвои или промени парола за акаунта на потребителя.
  • * ще изведе подкана за парола.
  • / домейн извършва операцията на основния контролер на домейн на текущия домейн на компютри, работещи под Windows NT Workstation, които са членове на домейн на Windows NT Server
  • / add ще добави потребителски акаунт към базата данни с потребителски акаунти.
  • / delete ще изтрие потребителски акаунт от базата данни с потребителски акаунти.

Нетен потребител Промяна на парола

Като пример, нека кажем, че искате да промените паролата на потребител. За да промените паролата на потребителя, влезте като администратор, отворете повишен команден ред, напишете следното и натиснете Enter:

net user user_name * / домейн

Ще бъдете помолени да въведете парола за потребителя. Въведете новата парола и по-късно отново въведете паролата за потвърждение. Паролата ще бъде променена.

Можете също да използвате следната команда. Но в този случай няма да бъдете подканени. Паролата ще бъде директно променена веднага:

име на потребител потребителско име ново_парола

Сред много такива неща можете да използвате и net user за:

  1. Активирайте Windows Super Administrator Account
  2. Задайте ограничение във времето за потребителски акаунт.

За подробно четене посетете TechNet.

Команда на Net User